Denzel Washington

Commissioned ink portrait of Denzel Washington—